BİLGİ GÜVENLİĞİ

AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU olarak Doğalgaz Dağıtım Faaliyetleri ile ilgili Bilgi Varlıkları İle Bu Varlıkları Korumak Amacıyla Kullandığı bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI